Infoavond herinrichting Kleefstraat

De gemeente gaat in 2018 de Kleefstraat, Oude Baan (tussen de Bosstraat en Abdissentiend), Herderstraat Oude Molenweg e.o. in Echt herinrichten. Op maandag 15 januari 2018 om 19.00 uur is een informatieavond voor aanwonenden in de fanfarezaal ‘Lei van Naer’ Lisweg 8 in Pey.

Bron: Gemeente